Üdvözöljük a H&B Diamond Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a www.gyemantgyuru.hu webáruházban (a továbbiakban: Webáruház) elérhető online termékértékesítési szolgáltatás (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybevevő (továbbiakban: Vásárló) általi használatának feltételeit.

Jelen Általános Szerződési Feltételeket a Szolgáltató valamennyi és a Webáruházban elérhető árucikkének a Webáruházban történő megvásárlására alkalmazni kell.

Vásárló személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezik.

A Webáruház használatához kapcsolódó olyan technikai jellegű tájékoztatásokat, részletes feltételeket, melyeket jelen Általános Szerződési Feltételek nem tartalmaznak, a Webáruház felületein elérhető további információk tartalmazzák.

A szerződés nyelve magyar.

A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Szolgáltató nem iktatja, így a szerződés utólag nem hozzáférhető.

Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Vásárló a Webáruház használatával illetve a megrendeléssel elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezéseket, tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

1. A szolgáltató

Név: H&B Diamond Kft.
Székhely és levelezési cím: 2085 Pilisvörösvár, Budai Nagy Antal utca 1.
Budapesti szalon címe: 1075 Budapest, Asbóth utca 24.
(Az üzlet bejárata a Király utca 1. alatt található)
Cégjegyzékszám: 13-09-168698
Bejegyző Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbíróság
Adószám: 24853084-2-13
Számlavezető pénzintézet: Sberbank Magyarország Zrt.
Bankszámlaszám: 14100024-22502449-01000009
Ügyfélszolgálat tel.: +36 20 945-3770 (H-P: 10:00-18:00-ig, SZ: 10:00-14:00-ig)
Ügyfélszolgálat email: kiraly@hbnekszer.hu

2. Webáruházban folytatott tevékenység

A Webáruház célja, hogy lehetőséget biztosítson a Vásárló részére arra, hogy kiválaszthassa és megrendelhesse a Webáruházon keresztül az elképzeléseinek leginkább megfelelő terméket, melyet a Szolgáltató a Vásárló által, a megrendelési felületen kiválasztott paramétereknek, egyedi igényeinek megfelelően az ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint legyárt.

2.1 Termékre, készletre vonatkozó tájékoztatás

Minden egyes termékünk pontos és részletesen leíró készletét a termék saját adatlapját, a weboldalon tüntettük fel.

Az eljegyzési gyűrűkből szintén nem tart fent készletet, de a sürgős megrendelések miatt a legkedveltebb modellekből tart félgyártmányokat, aminek a mérete még nincs beállítva, a kövek nincsenek véglegesen befoglalva, és az Államilag elismert Fémjel még nincs beleütve a termékekbe.

2.2 Méretkorrekció

2.2.1 Eljegyzési gyűrű

Az utólagos méretkorrekció az eljegyzési gyűrűk esetén INGYENES, és minden esetben megoldható!

Ha a gyűrű méretet a Vásárló, nem a Szolgáltató segítségével választotta ki, és ezáltal túl kicsi méretet választ, és a méretkorrekció során akár 3-4 vagy több számot is kell bővíteni, abban az esetben a méret korrekció szintén ingyenes, azonban a bővítéshez szükséges anyagtöbbletet a Vásárló köteles kifizetni a Szolgáltató részére (ugyanis a korrekció soha nem torzítással történik, hanem anyag elvétellel, vagy anyag hozzáadással), és csak a korrekcióval járó munkadíj az, ami ingyenes.

Amennyiben a Vásárló tanácstalan a méretet illetően, kérdéseivel a Szolgáltatóhoz fordulhat az 1. pontban meghatározott elérhetőségek bármelyikén.

2.2.2 Karikagyűrű

Karikagyűrűk esetén a méretkorrekció nem minden esetben ingyenes. Ha túl nagy méretkorrekcióra van szükség, akkor ez esetben szükséges a gyűrű újragyártása, amely díját a Vásárló köteles megtéríteni a Szolgáltató részére. A kövekkel nem foglalt karikagyűrűk méretkorrekciója megoldható 1-2 szám eltérés esetén, 2 szám fölött már valószínűleg a gyűrű újragyártására lesz szükség.

A kővel foglalt „női” gyűrűk esetén Szolgáltató fontosnak tartja, hogy ha a Vásárló nem biztos a tökéletes méretben, akkor érdemes egy méret próbát tartani, még a kövek befoglalása előtt, hogy biztosan tökéletes méretű legyen a gyűrű, ugyanis ha a kővel foglalt gyűrűket kell korrigálni, előfordulhat, hogy a kövek profin kialakított foglalata torzul, ami által a kövek stabilitása veszélybe kerül.

A karikagyűrűk méretkorrekciója nem minden esetben megoldható újragyártás nélkül.

Szolgáltató arra kéri a Vásárlókat, hogy vagy a Szolgáltatónál közvetlenül méressék meg pontosan a méretüket, mely esetben Szolgáltató teljes körű garanciát vállal arra, hogy a méret tökéletes lesz, vagy ha nincs a Vásárlónak lehetősége személyesen a Szolgáltatónál a méretet levetetni, abban az esetben egy szakemberhez érdemes fordulniuk, akit a közelben találnak (ékszerész), annak érdekében, hogy a méret szakszerűen legyen megmérve. Szolgáltató azonban más szakember által levett méretekre teljes körű garanciát nem tud vállalni.

A Webáruház felületén elhelyezett kép minimálisan eltérhet a valóságtól, a termékek mellett elhelyezett kép ezért kizárólag illusztráció.

A Webáruházban található információk jóhiszeműen kerültek elhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

3. Webáruház használatának feltételei

3.1 Felelősség

3.1.1.

Vásárló a Webáruházat kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

3.1.2.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Webáruház használói által tanúsított magatartásért. Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy a Webáruház használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

3.1.3.

A Vásárlók által a Webáruház használata során, a Webáruház felületén esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

3.1.4.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

3.1.5.

Az Internet globális jellege miatt Vásárló elfogadja, hogy a Webáruház felületének használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Webáruház használatával összefüggő bármely tevékenység a Vásárló államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Vásárlót terheli a felelősség.

3.1.6.

Amennyiben a Vásárló a Webáruház felületén kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

3.1.7.

Amennyiben a Vásárló a Szolgáltatás igénybevételéhez a megrendelése során harmadik fél adatait adta meg vagy a Webáruház használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Vásárlóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

3.2 Szerzői jogok

3.2.1.

A Webáruház egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított használója a honlapon, valamint a honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Webáruház felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

3.2.2.

A Webáruház tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

3.2.3.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a megrendelés, a Webáruház használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Vásárlónak a Webáruház felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Webáruház rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

3.2.4.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.karikagyurugyarto.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

3.2.5.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

4. A Webáruházban történő vásárlás

Ha a Vásárlónak a vásárlás előtt a termékekkel kapcsolatban kérdése merülne fel, Szolgáltató az 1. pontban meghatározott telefonszámon vagy email címen készéggel áll a Vásárló rendelkezésére. A Szolgáltató által forgalmazott termékekre vonatkozó használati utasítást Szolgáltató az áruhoz mellékeli vagy személyes átvétel esetén a Vásárlónak átadja. Amennyiben valamilyen oknál fogva a használati utasítást a Vásárló nem kapná meg, köteles azt még a termék használatba vétele előtt haladéktalanul jelezni a Szolgáltató felé, hogy pótolni tudja. Amennyiben a Vásárlónak a Webáruházban található bármely termék minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a Webáruház felületén közölteknél több információra van szüksége, kérjük forduljon bizalommal a Szolgáltatóhoz az 1. pontban meghatározott bármely elérhetőségeken keresztül.

4.1 Megrendelés

A Webáruház tartalmának minden része elérhető bármely Vásárló számára, regisztráció nélkül. A vásárlás regisztrációhoz nem kötött, így a Webáruházban történő vásárlásnak nem feltétele és erre a Szolgáltató nem is biztosít lehetőséget a Webáruház felületén.

A Vásárlónak a megrendeléshez a következő adatokat kötelező megadnia a Szolgáltató részére:
 • - Email cím
 • - Név
 • - Telefonszám
 • - Lakhely


A megrendelés elküldése nem jelent regisztrációt a Webáruházba.

Vásárló kijelenti, hogy a megrendelés során megadott személyes adatok a valóságnak megfelelnek.

A Vásárló megrendelést adhat le a Webáruházban eladásra meghirdetett termékekre. Vásárló a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról, a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat.

Vásárló a termék jellemzőiről tájékoztatást nyújtó felületen található „Kosárba” gombra kattintva választhatja ki a megrendelni kívánt terméket és helyezheti kosarába, illetve ugyanezen a felületen tudja megadni a termék paramétereit, mint a gyűrűben található kő fajtája (swarovski, gyémánt), a gyűrű mérete, egyes gyűrűk esetében az anyagfinomságot, anyag/szív választás (sárga arany, fehér arany stb.) eljegyzési gyűrű esetében azt, hogy szeretne e követ a gyűrűkbe. Ezen a felületen a Vásárló még bármikor módosítani tud a termék paraméterein illetve a „Vissza az áruházba” gombra kattintva még tovább nézelődhet a Webáruházban és további termékeket helyezhet a kosarába. A Vásárló a kosarának tartalmát a Webáruház bal felső részén megtalálható „Kosár” feliratra kattintva tekintheti meg. Ha a Vásárló meggondolta magát és nem szeretné a kosárba helyezett terméket megvenni, a „Kosár kiürítése” vagy a „Törlés” feliratra kattintva törölni tudja azt a kosárból.

Amennyiben a Vásárló nem kíván tovább válogatni a termékek között, akkor a kosarában megtalálható terméklista alatti megrendelő adatlapot értelemszerűen, valós adatainak megfelelően ki kell töltenie, és ha minden adatot rendben talált, akkor az "Elküldöm" gombra kattintással elküldheti a Szolgáltató részére a megrendelését. A megrendelés elküldését követően, a Webáruház felülete tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy a Vásárló a megrendelését sikeresen elküldte, amiről egy automatikusan generált tájékoztató emailt küld a Szolgáltató rendszere a Vásárló által megadott email címre.

4.2 Gyártási határidő

A gyűrűk gyártási ideje általában – a gyűrű fajtájától, méretétől, kövek mennyiségétől függően –3-4 hét, bizonyos esetekben (például 18 karátos gyémánt vagy több színű aranyból összeépített gyűrűk esetében) a gyártási idő 4-5 hét is lehet. A becsült gyártási idő minden egyes termék oldalán a webshop-ban feltüntetésre kerül.

4.3 Adatbeviteli hibák javítása

Vásárlónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból a „kosár kiürítése” vagy a „törlés” feliratra kattintva). Adatbeviteli hibának minősül például rossz termék elhelyezése a kosárban, majd a termék törlése a kosárból, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím).

4.4 Termékek ára

A termékek vételára a Webáruházban az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon van feltüntetve. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

A termékek mellett feltüntetett bruttó árak minden esetben átlagos méretek alapján vannak számolva és tájékoztató jelleggel vannak közölve. Az általános paraméterek megváltoztatása esetén (pl. kisebb/nagyobb méret) esetén a gyűrűk súlya kevesebb vagy több is lehet, így az ár is változhat.

A kiszállítás költségeiről az ÁSZF 4.8.3. pontjában tájékozódhat a Vásárló.

A termékek árát az alapanyagok (arany, gyémánt) napi világpiaci ára nagymértékben befolyásolhatja melynek értelmében a termékek ára akár napi szinten változhat.

A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

Szolgáltató az árváltoztatás jogát fenntartja.

Kivételes esetekben az elkészített gyűrűk súlya, a Webáruház felületén kiszámoltakhoz képest minimális mértékben eltérhet, a karikagyűrű gyártástechnológiájából kifolyólag, így az ár is változhat + - 5 %-ban. A súly, a gyűrűk méretétől, a felületének kezelésétől (matt hatású, fényes hatású), illetve a kövek számától függően is változhat. De ettől függetlenül az esetek 98%-ban a Webáruház súly kalkulátora pontosan számol, és a Szolgáltató törekszik arra, hogy ha esetleg mégis eltérés lépne fel a legyártott termék súlya és a kiszámolt súly között, akkor az ne többletköltséggel, hanem inkább kedvezőbb végösszeggel járjon a Vásárló számára.

Szolgáltató nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy a rendszer hibájából eredően hibásan feltüntetett árért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra (0 Ft) vagy olyan árra, melyből egyértelműen megállapítható, hogy kedvezmények biztosítása mellett is túlzott mértékben eltér a valós értéktől. Ilyen esetekben a Szolgáltató nem köteles a terméket a Webáruházban hibásan feltüntetett áron szolgáltatni. Hibás ár feltüntetése esetén, Szolgáltató felkeresi a Vásárlót és felajánlja részére, a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, ugyanis ilyen esetben a Szolgáltató újraszámítja a termék értékét (súly, kövek mennyisége stb. figyelembevételével). Ha a Vásárló részére a valós ár (akár kevesebb akár több) nem megfelelő, a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

4.5 Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Vásárló által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Vásárló részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vásárló által a megrendelés során megadott adatokat (pl. szállítási információk), a rendelés dátumát, a megrendelés kiszállításának (általános) idejét, a megrendelt termékhez tartozó elemek általános felsorolását és a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló email egy 48 órán belüli automatikus rendszerüzenet (első email), mely jelzi a Vásárló számára, hogy megrendelését a Szolgáltató megkapta. Az automatikus visszaigazoló email Vásárlóhoz történő megérkezésével érvényes szerződés nem jön létre a felek között.

Szolgáltató az automatikus rendszer emailt követően, telefonos keresi meg második a Vásárlót 48 órán belül, melyben tájékoztatja a Vásárlót a megrendelésben foglaltak teljesíthetőségéről.

Ha a Vásárló hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül (48 órán belül) nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó második visszaigazoló e-mailt.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak, továbbá a szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.

4.6 Fizetés

Készpénzben, az áru üzlethelyiségben történő átvételekor: A termék átvételekor történő fizetés választása esetén a Vásárló a Szolgáltató üzlethelyiségében fizeti meg a termék vételárát készpénzben a Szolgáltató vagy megbízottja részére. Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség. A termék átvételére a Vásárló a fizetést követően jogosult.

Előre utalás bankszámlára: A Vásárló a megrendelt termékek árát azok kiszállítását, megelőzően fizeti meg a Szolgáltató Sberbank Magyarország Zrt.-nél vezetett 14100024-22502449-01000009 számú bankszámlára banki átutalás útján. Előre utalás esetén a megjegyzés rovatban a megrendelés számot minden esetben szükséges feltünteti. Előre utalás esetén a Vásárló a megrendelt termékek átvételére csak az átutalás jóváírását követően jogosult. Utalás esetén a Vásárló minden esetben várja meg, amíg a Szolgáltató emailben elküldi a pontos összeget és a szükséges számlaszámot is az utaláshoz.

A nem standard, rendkívül egyedi elképzelés alapján kivitelezett termék esetében a Vásárló köteles a 300.000 Ft alatti megrendelés esetén 120.000 Ft-ot, 300.000 Ft feletti megrendelés esetén termék vételárának 40%-át előreutalással megfizetni a Szolgáltató részére. Szolgáltató az egyedi termékek gyártásához csak abban az esetben kezd hozzá, amennyiben a vételár 40%-ának megfelelő összeg jóváírásra került a Szolgáltató bankszámláján. Az utalás részleteiről a Vásárlót a Szolgáltató részletesen tájékoztatja a visszaigazoló emailben.

4.7 Számla

Szolgáltató a megrendelt termékek kiszállításakor vagy azt megelőzően Vásárló részére, a kifizetés igazolására, a termékkel együtt kinyomtatott számlát ad.

4.8 Kiszállítás

Szolgáltató a visszaigazoló e-mailben szereplő feltételek szerint köteles a Vásárló által megrendelt termékeket a megrendelésben megjelölt szállítási címre juttatni. Vásárló pedig a megrendelt terméket a megrendeléskor megadott szállítási címen átvenni és a megrendelés összegét a Szolgáltató részére megfizetni.

4.8.1. Kiszállítás módja

4.8.4. Személyes átvétel

Vásárló a megrendelt termékeket személyesen is átveheti a Szolgáltató üzlethelyiségében, attól függően, hogy a megrendelés során melyik helyszínt választotta.

Személyes átvétel történhet:
- 1075 Budapest, Asbóth utca 24.

A termék átvételének legkorábbi időpontjáról Szolgáltató telefonon vagy e-mailben értesíti a Vásárlót.

A személyes átvételre
- Budapesten kedd-péntek: 10:00-18:00-ig, szombat: 10:00-14:00-ig (nyitvatartási idő), illetve a Vásárlóval előre egyeztetett időpontban.

5. Elállási jog

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 • - a terméknek,
 • - több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított nyolc (8) munkanapon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

5.1.

Fogyasztót a következő esetekben nem illeti meg az elállási jog:
 • - olyan termék értékesítése esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ;
 • - olyan termék értékesítése esetében, amely a Fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a Fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő.

5.2. Elállási jog gyakorlásának a menete

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból a Fogyasztó felhasználhatja a következő linken [Elállási minta] keresztül elérhető elállási nyilatkozat - mintát is. A Fogyasztó nem köteles igénybe venni az elállási nyilatkozatmintát. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

Mindkét esetben a Szolgáltató emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 8 munkanapon belül (akár a 8. munkanapon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket visszajuttatni Szolgáltató székhelyére. A termék visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. Elállás esetén Szolgáltató követelheti a Vásárlótól a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését. Ezeken kívül a Fogyasztót az elállás kapcsán semmilyen más költség nem terheli.

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, Szolgáltató a Vásárló által kifizetett összeget a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 napon belül hiánytalanul visszautalja a Vásárló részére (a kiszállításért fizetett szállítási költséggel együtt).

6. Szavatosság és jótállás

6.1. Szavatosság

6.1.1. Kellékszavatosság

Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén Vásárló az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Vásárló érvényesíteni már nem tudja.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vásárló köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.

Vásárló közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vásárló részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Vásárlónak felróható okból keletkezett, nem köteles a Vásárló által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ha a Vásárló a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

6.1.2. Termékszavatosság

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló – választása szerint – a 6.1.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.

Termékszavatossági igényként Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vásárlónak kell bizonyítania.

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

Vásárló termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. Jelen esetben a termék gyártója és forgalmazója is a Szolgáltató.

A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
 • - a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • - a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • - a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

6.2. Jótállás (garancia)

Szolgáltató nem értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna, azonban Szolgáltató az általa értékesített termékekre az átadástól számított minimum 1 éves jótállást biztosít. A jótállási idő termékenként eltérő lehet, de nem kevesebb, mint 1 év.

Szolgáltató az ANYAGHIBÁRA, ILLETVE A KÖVEKRE ÖRÖK ÉLETRE SZÓLÓ ÖNKÉNT VÁLLALT JÓTÁLLÁST biztosít a Vásárló részére, melynek keretében a Szolgáltató vállalja, hogy a Vásárló 10 éven keresztül évente egyszer visszaviheti a Szolgáltatóhoz a gyűrűt a felület felújítása céljából. A felület felújítását a Szolgáltató díjmentesen végzi el.

Jótállás nem vonatkozik az alábbiakra:
 • - Külső vegyi anyagok miatti elszíneződésre (kozmetikai szerek, gyógyfürdők stb.).
 • - Az ékszer használata miatti kopására, karcolódására.
 • - Az ékszerekben lévő drágakövekre, azok sérüléseire, cseréjére.
 • - Az anyag összetétele miatt bekövetkezett egészségügyi mellékhatásokra (pl.: fémallergia).
 • - Az ékszer elvesztésére.
 • - A külső hatások miatt szükségszerű méret-változtatásra (hízás, fogyás stb.).
 • - A nem rendeltetésszerű használat miatt bekövetkezett károsodásokra.
 • - Allergiás reakciók miatt bekövetkezett károsodásokra.
 • - A külső behatások (Ütés, nyomás, surlódás) által keletkezett károkért (kövek foglalatának kilazulása, roncsolódása).

A jótállás érvényesítéséhez szükséges, hogy a Vásárló visszaküldje vagy visszavigye az üzletbe vagy visszaküldje a terméket a székhelyére, annak érdekében, hogy a Szolgáltató megtudja vizsgálni a hiba okát és a javítás lehetőségét.

Azt követően, hogy a termék megérkezett a Szolgáltatóhoz, Szolgáltató megkezdi a termék átvizsgálását, a termék javítását – amennyiben erre lehetősége van - és felveszi a Vásárlóval a kapcsolatot a javítás befejezésekor, vagy ha javításra nincs lehetőség, akkor tájékoztatja a Vásárlót a termék kicseréléséről.

A javított vagy csere terméket szállítási költség felszámítása nélkül Szolgáltató visszajuttatja a Vásárló címére, vagy a Vásárló átveheti személyesen is a Szolgáltatónál. Amennyiben azonban a terméket a Szolgáltató, a bevizsgálást követően hibátlannak találta, vagy egyértelműen megállapítható, hogy a hiba oka a nem rendeltetésszerű használat következménye, úgy Szolgáltató a javítást garanciálisan nem végezi el, és a termék Vásárlóhoz való visszaszállításának költsége a Vásárlót terheli.

6.3. Szavatossági, jótállási igények érvényesítése

A Vásárló a szavatossági, jótállási igényeit az 1. pontban meghatározott bemutatótermekben illetve a feltüntetett elérhetőségeken keresztül jelentheti be a Szolgáltató felé.

7. Jogérvényesítési lehetőségek

7.1. Panaszügyintézés helye

Vásárló a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
Név: H&B Diamond Kft.
Levelezési cím: 2085 Pilisvörösvár, Budai Nagy Antal utca 1.
Ügyfélszolgálat tel.: +36 20 945-3770 (H-P: 10:00-18:00-ig, SZ: 10:00-14:00-ig)
Ügyfélszolgálat email: kiraly@hbnekszer.hu

7.2. Panaszügyintézés módja

Szolgáltató a termékkel vagy a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogás írásban történő előterjesztését követően legkésőbb 30 napon belül – melybe a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaszüneti napok ideje nem számít be – írásban érdemben válaszol Vásárló kifogására, megjelölve a jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait valamint az arra nyitva álló határidőket.

Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz - vesz fel.

Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Vásárlónak átadja, vagy ha ez nem lehetséges, akkor a fent részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

7.3. Panaszügyintézés ideje

Szolgáltató Vásárló által előterjesztett kifogásokat a 7.1 pontban megadott közvetlen elérhetőségeken, hétköznapokon 10:00-18:00 között fogadja.

7.4. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Vásárló számára:
 • - Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
 • - Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.
Telefonszáma: (+36-1) 269-0703 (+36-1) 784-3076 (+36-1) 784-3149
Fax száma: (+36-1) 269-0703 (+36-1) 784-3076 (+36-1) 784-3149
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

8. Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

8.1. Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Vásárlók Webáruház felületén keresztül történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Webáruház első használata alkalmával válnak hatályossá Vásárlóval szemben, a módosított rendelkezéseket, a módosítás hatályba lépését követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

9. Tulajdonjog fenntartása

9.1. A vételár teljes kifizetéséig a termék a Szolgáltató tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Vásárló birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Szolgáltató irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

10. Egyéb rendelkezések

10.1. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Webáruházban, előzetes figyelmeztetés nélkül és hogy a Webáruházat más domainnév alá helyezze át.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2019.01.01
Hívjon!